Dojcz nie Niemiec

Odezwa do Narodu Polskiego

Do Narodu Polskiego w Rzeczpospolitej Polskiej i we wszystkich innych rzeszach na Ziemi!

Do Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Rada Języka Polskiego

Do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dziś w dniu 2012-10-03, w Dniu Dojczowej Jedności
ja, mąż Czterdzieści i Cztery, mąż opatrznościowy,
z bożej woli vandalski włodarz Kunrad 44,
zwracam się do wszystkich członków Narodu Polskiego
z przyjazną i uprzejmą prośbą i odezwą
o zaprzestanie używania słów
Niemiec, Niemcy, niemiecki
w odniesieniu do członków Narodu Dojczowego, das Deutsche Volk,
członków różnych narodów i ludów dojczowych.

Moją uprzejmą prośbę uzasadniam tym, że oto w powszechnie dostępnej wiedzy Narodu Polskiego słowa "niemiec", "niemcy" uznawane są za określenia ludzi, którzy nie potrafią mówić. W domyśle przyjmowane jest, że tylko Polacy, członkowie Narodu Polskiego są ludźmi, którzy umieją mówić, a Dojcze, członkowie narodów dojczowych posługują się w komunikacji słownej czymś, co według Polaków nie zasługuje nawet na miano "mowy", a ludzie na miano "mówców".

Pochodzenie słowa "Niemcy" na wikipedia.org

Nasze narody skojarzone od wieków bardzo licznymi układami rodzinnymi, politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi, wojennymi, powinny pozostawać w dobrej dobrosąsiedzkiej życzliwości, partnerstwie i przyjaźni przez następne czasy.
Polskie nazywanie swoich najbliższych sąsiadów i partnerów "niemiec"/"niemota" sprawia wrażenie obraźliwego, lekceważącego i uwłaczającego dojczowej godności narodowej.

Nasze wzajemne obraźliwe traktowanie się, traktowanie się lekceważące i poniżające już nawet w dziedzinie mowy i nazywania się, może powodować trudności we wzajemnym porozumieniu, zrozumieniu się, polubieniu się, spółdziałaniu dla naszej spólnej dobrej przyszłości.

Przyszłość przyniesie naszym narodom wielkie i trudne wyzwania i wiele problemów. Nasze narody są sobie wzyjemnie potrzebne i dlatego dołóżmy starań, aby ułatwiać naszą spółpracę i spółżycie a nie utrudniać.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

Z okazji Dnia Dojczowej Jedności, ja Kunrad 44, przesyłam Narodom Dojczowym i Polskim wiele dobrych życzeń wielce udanej spółpracy, dobrego rozwoju i dobrego sąsiedztwa!


Kunrad Olaf Norman Godigisel 44 Gaizariks Adalbert Ruriks Dagobert
ᚲᚢᚾᚱᚨᛞ ᛟᛚᚨᚠ ᚾᛟᚱᛗᚨᚾ ᚷᛟᛞᛁᚷᛁᛋᛖᛚ ᛋᛋ ᚷᚨᛁᛉᚨᚱᛁᚲᛋ ᚨᛞᚨᛚᛒᛖᚱᛏ ᚱᚢᚱᛁᚲᛋ ᛞᚨᚷᛟᛒᛖᚱᛏ

40i4.is/king

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License