Czy ludzie z natury są mądrzy czy głupi?

Czy ludzie z natury są mądrzy czy głupi?

Ducker napisał:
http://czterdziesci-i-cztery.salon24.pl/446169,polacy-i-alternatywa-ino-oni-nie-chca-chciec#comment_6565900

Czterdzieści i Cztery:

"nie jestem przekonany, że w demokracji władzę sprawują "najlepsi". Czasami chyba jest odwrotnie… "

Ducker:

"Tak, jest odwrotnie, bo wygrywają Ci co umieją przypodobać się większości, którą niestety w Polsce stanowią ludzie nie mający pojęcia o gospodarce, ekonomii, ludzie ukształtowani przez komunizm, albo ignoranci karmieni papką przez massmedia, albo zwyczajni głupcy."

"I tutaj pytanie, czy ludzie z natury są mądrzy czy głupi. A może to pytanie nie ma sensu…
Co 40i4 wie na ten temat?
"

odpowiedź:

Szanowny Ducker!

Poruszyłeś bardzo ciekawy i bardzo ważny temat.

Mam wiele do powiedzenia na ten temat. W jakimś sensie jest to jedna z najważniejszych spraw w mojej misji Czterdzieści i Cztery. Chciałbym z tej sprawy uczynić w przyszłości główną oś mojego nauczania filozoficznego. Chciałbym z tego nauczania uczynić podstawę do funkcjonowania dla przyszłych naszych pokoleń.

Niestety, jest jeszcze zbyt wcześnie dla mnie abym o tym więcej mógł pisać.

Jak sam widzisz, na razie prowadzę działalność ograniczoną jedynie do pisywania na blogu.
Jestem sługą Wielkiego Boga i staram się wypełniać jego nakazy i wskazania.
Obserwuję znaki czasów i oczekuję na ten wyznaczony czas aby móc przekazać ludziom takim jak ty, ludziom na Planecie te moje filozoficzne przemyślenia i te mistyczne przekazy od Opatrzności.

Teraz napiszę ci tylko kurtko i z ogólnym zarysie.

Nie jestem zadowolony ze stanu współczesnej cywilizacji, szczególnie tej cywilizacji europejskiej, tak zwanej "judeo-chrześcijanskiej". Odkryłem bowiem, że ta cywilizacja europejska jest oparta na zasadach absurdalnych i niedorzecznych, na zasadach chyba nigdzie nie spotykanych w przyrodzie, poza zbiorowiskami ludzi z cywilizacji europejskiej.

Otóż zło i tendencja do samozniszczenia w społeczeństwach tej cywilizacji europejskiej biorą się z tych zasad leżących u podstaw tej cywilizacji w wielu jej odmianach i wariantach.

Oto kilka tych europejskich absurdalnych i wynaturzonych zasad:

 • "Wszyscy ludzie są sobie równi". To jest ta nadrzędna zasada i podstawa całej tej cywilizacji.
 • "Mężowie są równi żenom", czyli tzw. doktryna równości płci. Wynikająca logicznie z tej nadrzędnej i równie absurdalna i wynaturzona zasada.
 • "Ludzie rodzą się mądrzy" co prowadzi do kolejnej logicznie wynikającej zasady: "Ludzie NIE są głupi".
 • "Ludzie różni są równie mądrzy."

Oto już wystarczy tak dość kurtka lista tych kilku wynaturzonych i absurdalnych zasad funkcjonowania cywilizacji europejskiej, włączając w to systemy takie jak demokracja i kapitalism, aby mieć podstawy do wyjaśniania kiepskiego funkcjonowania europejskich rzesz i społeczeństw i być w stanie przewidywać ich upadek i katastrofę w przyszłości.

Wyjaśnię ci działanie tych absurdalnych i niszczycielskich zasad na kilku przykładach.

W demokratycznym modelu typu europejskiego swoje władze i swoje przywództwo ogół obywateli wybiera w tzw. "demokratycznym głosowaniu". Polega to na tym, że każdy obywatel dostaje jeden głos, który jest wart 1.
Wynika to bezpośrednio z podanych przeze mnie powyżej podstawowych zasad cywilizacji europejskiej judeo chrześcijanskiej, np. że "wszyscy są sobie równi".

W rzeszach i społeczeństwach europejskich dochodzi więc regularnie do takich oto przykładowych sytuacji:

W trakcie wyborów równo po jednym głosie do decydowania o losach rzeszy i narodu i społeczeństwa mają np.:

 • profesor socjologii i nauk społecznych, wielce wykształcony w swojej dziedzinie, oczytany, pełen przemyśleń na temat funkcjonowania społeczeństw, oraz…
 • młody bezrobotny w wieku 20, który nie dbał o naukę w szkole średniej bo np. zajmował się wagarowaniem i np. używaniem narkotyków, który 2 krotnie podchodził do zdawania "egzaminu dojrzałości" i nie udało mu się to. Albo nawet mu się to udało, dostał się na uczelnię humanistyczną, ale został z niej wyrzucony już po pierwszym semestrze, bo nie wykazał żadnych postępów w nauce..

Czyli wielki specjalista oraz mało inteligentny nieuk, mają przyznane takie samo prawo do wpływania na losy całego narodu i przyszłych pokoleń.

Inny przykład z demokratycznej europejskiej rzeczywistości:
W trakcie wyborów równo po jednym głosie do decydowania o losach rzeszy i narodu i społeczeństwa mają np.:

 • profesor ekonomii i nauk o finansach, wielce wykształcony w swojej dziedzinie, oczytany, pełen przemyśleń na temat funkcjonowania społeczeństw i procesów ekonomicznych i rynków finansowych a także…
 • młody bezrobotny w wieku 20, który losowo dostał jakiś większy spadek albo wygrał pieniądze na loterii i "zainwestował" w "pewne inwestycje" typu AmberGamber i stracił cały ten swój majątek w niepewnych spekulacyjnych pseudo inwestycjach o których nie miał najmniejszego pojęcia, ale dał się skusić bo siedziba firmy wyglądała ładnie i mówili mu coś o złocie oraz pokazali ładne ulotki z dużą ilością "drobnego druku"…

Czyli wielki specjalista oraz mało inteligentny nieuk, mają przyznane takie samo prawo do wpływania na losy całego narodu i przyszłych pokoleń.

Przykładów podobnych mógłbym podawać więcej. Jeżeli dostrzegasz w nich jakąś absurdalność postępowania i rozwiązań to może zgodzisz się z moimi odkryciami, że

 • ludzie nie są sobie równi
 • ludzie mają różne "ilości" mądrości, wiedzy i umiejętności
 • ludzie mają różne "ilości" inteligencji i rozsądku
 • "ilość" mądrości jest zmienna nawet u tego samego osobnika w czasie jego życia i rozwoju
 • ludzie mają wielkie problemy w kierowaniu się rozumem przy wyborach i często kierują się emocjami raczej i tzw. "owczym (lemingowym) pędem"

Ducker:
Z biologicznego punktu widzenia celem życia człowieka (każdej istoty) jest rozmnożenie się. Może z tego punktu widzenia trudno wymagać od większości, żeby znała się na ekonomii, etc!

To prawda. Zgadzam się z tym poglądem i dlatego chciałbym dokonać tej wielkiej przemiany społecznej aby dostosować zasady społeczne do odwiecznych i niezmiennych praw natury.

Co więcej. Wielu ludzi zastanawia się nad sensem tego rozmnażania się… nad sensem życia… Ja dokonałem odkrycia, które wyjaśnia sens tego naszego cyklu życia i rozmnażania.

Więcej na te tematy chciałbym nauczać od zimy.
Różne przepowiednie, różni prorocy przepowiadali jakieś wielkie i ważne wydarzenia na grudzień tego roku 2012.

Mam nadzieję, że z bożą pomocą wszystko się dobrze ułoży i będę mógł wtedy nauczać o prawdziwej mądrości i sensie życia.

Do zobaczenia zimą!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License