Społeczne Stronnictwo 44 Czterdzieści i Cztery

Społeczne Stronnictwo 44 Czterdzieści i Cztery

Powołanie Stronnictwa

Dnia 2012-10-11,
ja, Kunrad Olaf Norman Godigisel 44 Gaizariks Adalbert Ruriks Dagobet,
z Bożej Woli włodarz, kuning Vandali, Gotów i innych naszych ludów,
ja, opatrznościowy mąż Czterdzieści i Cztery,
powołuję
Społeczne Stronnictwo 44 Czterdzieści i Cztery
.

Zasady Stronnictwa

Podstawą ideową i głównymi zasadami dla Społecznego Stronnictwa 44 Czterdzieści i Cztery są Prawa Przyrody, zdrowy rozsądek, logiczne myślenie, dobro, pomyślność, powodzenie naszych swych narodów, naszych swych ludów, naszych swych społeczeństw.

Społeczne Stronnictwo 44 Czterdzieści i Cztery w swojej działalności opiera się na wartościach nie-chrześcijanskich, a w szczególności na wartościach nie-katolickich.

W szczególności, Społeczne Stronnictwo 44 Czterdzieści i Cztery, nie uznaje za miarodajne, za objekty odniesienia moralnego, prawnego, etycznego, ani żadnego innego zbieżnego z istotną prawdą dziejową i przyrodniczą starożytnych tesktów religijnych obcych narodów i społeczeństw, jak

 • Torah, Bereiszit
 • Tanach
 • Talmud
 • Nowy Testament, religijne księgi Kościoła Katolickiego
 • Kuran
 • Księga Mormona
 • itp.

Cele Stronnictwa

Społeczne Stronnictwo 44 Czterdzieści i Cztery stawia siebie takie cele jak:

 • zrównoważony, harmonijny rozwój społeczny
 • utrzymywanie i rozwijanie dobrych, dobrosąsiedzkich stosunków z sąsiednimi narodami i społeczeństwami
 • działanie na rzecz utrzymywania i rozwijania wolności i swobód obywatelskich
 • działanie na rzecz umacniania roli rodziny, życia społecznego, społecznej spólnoty w oparciu o Prawa Przyrody
 • działanie na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa i członków społeczeństw
 • działanie na rzecz polepszenia kształcenia i wykształcenia w społeczeństwach
 • ochrona i samoobrona przed prześladowaniami ze strony Kościoła Katolickiego i innych organizacij i działaczy "Księgi"
 • ochrona i samoobrona przed katolicyzacją życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, politycznego, naukowego
 • ochrona i samoobrona przed narzucaniem społeczeństwom NIE-katolickim ich katolickiego systemu wartości i sposobu myślenia i sposobu życia przez działaczy i organizacje katolickie

Wezwanie do działania i czynu

Wzywam do przyłączania się, do wspierania Stronnictwa, do czynu i działania tych ludzi dobrych, światłych, uczciwych, dlaspołecznych, dla których ważne jest podjęcie dobrych społecznych i politycznych reform dla dobra narodów i społeczeństw.

Wzywam obywateli do podjęcia działalności dla utworzenia i rozwoju tego Społecznego Stronnictwa 44 Czterdzieści i Cztery!

Powodzenia, radości, szczęścia!

Odważ się myśleć!
Zło Dobrem zwyciężaj!
Do czynu!

Jam Kunrad 44. Jam Czterdzieści i Cztery!

Odnośniki sieciowe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License